SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro uchazeče – kritéria

Termíny 1. kola přijímacího řízení:

GRAFICKÝ DESIGN: Talentové zkoušky 10. 1. a 12. 1. 2017.

Přijímací zkoušky (písemné testy) se nekonají.

Ostatní MATURITNÍ OBORY: Jednotné zkoušky (testy) 12. 4. a 19. 4. 2017.

Přihlášky (tiskopisy SEVT)

Kritéria přijímacího řízení

Další podmínky přijetí: