SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro uchazeče – kritéria

Termíny 1. kola přijímacího řízení:

GRAFICKÝ DESIGN: Talentové zkoušky 12. 1. a 14. 1. 2021.

Přijímací zkoušky (písemné testy) se nekonají.

Ostatní MATURITNÍ OBORY: Jednotné zkoušky (JPZ) nebudou uchazeči konat.

Přihlášky (tiskopisy SEVT)

 • GRAFICKÝ DESIGN Přihlášky přijímáme do 30. 11.
 • Přihlášky pro ostatní obory přijímáme do 1. 3.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti požadujeme pro obory: Kosmetické služby, Kadeřník, Kuchař-číšník a Management sportu.
 • Věnujte zvýšenou pozornost kontaktní adrese, kterou uvedete v přihlášce.
 • Je výhodné uvést též mailové spojení.

Kritéria přijímacího řízení pro JARO 2021:

 • Učební obory: přijetí bez zkoušek.
 • Grafický design: přijetí na základě talentové zkoušky.
 • Ostatní maturitní obory: přijetí bez JPZ.
 • Pokud počet přihlášek na určitý obor převýší plán: přijímací test z ČJL.
 • Plán naplněnosti po oborech: viz základní informace.

Další podmínky přijetí:

 • odevzdání řádně vyplněné přihlášky, pro vybrané obory nutné lékařské potvrzení
 • odevzdání zápisového lístku v určeném termínu
 • úspěšné absolvování ZŠ / SOU, nutno doložit nejpozději začátkem školního roku při nástupu do školy
 • uzavření smlouvy se soukromou školou

gdpr   prohlášení o přístupnosti