SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro uchazeče – kritéria

Termíny 1. kola přijímacího řízení:

GRAFICKÝ DESIGN: Talentové zkoušky 8. 1. a 10. 1. 2019.

Přijímací zkoušky (písemné testy) se nekonají.

Ostatní MATURITNÍ OBORY: Jednotné zkoušky (testy) duben.

Přihlášky (tiskopisy SEVT)

Kritéria přijímacího řízení

Další podmínky přijetí: