SŠ managementu a služeb a ZŠ

Učební tříleté studium

  • 66-52-H/01 ARANŽÉR – vizuální propagace
  • 69-51-H/01 KADEŘNÍK – vlasový design

Výuka a odborný výcvik

Je samozřejmé, že pro učební obory jsou nejdůležitější předměty odborné včetně odborného výcviku, dále pak cizí jazyk, výpočetní technika, český jazyk. Dalšími předměty jsou občanská nauka, ekonomika, matematika, tělesná výchova.

Žáci studují jeden cizí jazyk, kuchař-číšníci mají navíc základy dalšího cizího jazyka (dle zájmu většinou německý, ruský).

Po úspěšném absolvování mohou žáci pokračovat v nástavbovém studiu a získat maturitní vysvědčení.

Odborný výcvik probíhá přímo v budově školy nebo ve vybraných firmách. Žáci získávají praktické zkušenosti a dovednosti včetně nezbytných návyků pro styk s veřejností pod odborným vedením.

Žáci oboru Kadeřník využívají dva moderně zařízené salony, úzce spolupracují s žáky oboru Kosmetické služby.

Aranžéři mají k dispozici aranžérskou dílnu a další prostory spolu s žáky oboru Grafický design.

Žáci oboru Kuchař-číšník konají odborný výcvik ve vybraných gastronomických provozech, během studia tak poznávají různá pracoviště s odlišným zaměřením. Širší záběr oboru umožňuje žákům během studia lepší orientaci v jednotlivých předmětech a pak další směřování po ukončení studia.

Podmínky přijetí:

Pro školní rok 2022/23 jsou žákům přijímací zkoušky prominuty.


gdpr   prohlášení o přístupnosti