SŠ managementu a služeb a ZŠ

Obory SŠ

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů (RVP) daných MŠMT ČR.

Obory jsou určeny pro absolventy základních škol,
nástavbové studium pro absolventy SOU.

maturitní čtyřleté

Po úspěšném složení maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy středních odborných škol na vysoké či vyšší odborné škole.

učební tříleté

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky mohou absolventi pokračovat v nástavbovém studiu a získat středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

nástavbové

Zájemcům nabízíme zaměření podle absolvovaného učebního oboru.