SŠ managementu a služeb a ZŠ

Obory SŠ

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů (RVP) daných MŠMT ČR.

Obory jsou určeny pro absolventy základních škol,
nástavbové studium pro absolventy SOU.

maturitní čtyřleté

Po úspěšném složení maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy středních odborných škol na vysoké či vyšší odborné škole.

 • 82-41-M/05   GRAFICKÝ DESIGN
 • 69-41-L/01    KOSMETICKÉ SLUŽBY
 • 65-42-M/02   MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
 • 63-41-M/01   MANAGEMENT OBCHODU
 • 63-41-M/01   MANAGEMENT SPORTU

učební tříleté

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky mohou absolventi pokračovat v nástavbovém studiu a získat středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

 • 66-52-H/01 ARANŽÉR – vizuální propagace
 • 69-51-H/01 KADEŘNÍK – vlasový design
 • 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

nástavbové

V tomto školním roce nástavbové studium netevíráme.

 • 64-41-L/51 Podnikání – Vlasová kosmetika
 • 64-41-L/51 Podnikání – Gastronomie
 • 64-41-L/51 Podnikání (bez zaměření)
 • studium volí absolventi tříletých učebních oborů (tj. s výučním listem)
 • studium je dvouleté denní nebo tříleté dálkové
 • studium je zakončené maturitní zkouškou
 • studium je zaměřeno na přípravu absolventů především v oblasti obchodu a služeb a cestovního ruchu

gdpr   prohlášení o přístupnosti