SŠ managementu a služeb a ZŠ

Kosmetické služby

RVP Kosmetické služby

ŠVP Kosmetika – vizážistika

Obor je zaměřen na přípravu absolventů pro práci v kosmetických salonech a kosmetických firmách. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo vysokých školách.

Mezi hlavní odborné předměty patří kosmetika a zdravověda. Pro tento obor je povinný jeden cizí jazyk (anglický) a základy dalšího cizího jazyka (dle zájmu většinou německý, španělský).

Velký důraz je kladen na praxi, která probíhá přímo v budově školy, v moderně zařízených salonech. Žáci se zde seznamují s novými trendy v kosmetice, nehtovém designu apod. Žáci získávají praktické zkušenosti a dovednosti a nezbytné návyky pro styk s klienty pod odborným vedením.

Salon je vybaven různou přístrojovou technikou – vakupres, laser, solárium, lymfodrenáže aj.