SŠ managementu a služeb a ZŠ

Maturitní čtyřleté studium

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů (RVP) daných MŠMT.

Obory jsou určeny pro absolventy základních škol.

GRAFICKÝ DESIGN

KOSMETICKÉ SLUŽBY

MANAGEMENT