SŠ managementu a služeb a ZŠ

Nástavbové studium

Podmínkou přijetí je absolvovaný 3letý učební obor (=výuční list). Podle vzdělávacího programu je předepsán jeden cizí jazyk (anglický), ze kterého studenti skládají zkoušku ve společné (státní) části maturitní zkoušky. Učební plán, rozsah a obsah denního a dálkového studia je shodný.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo vysokých školách.

denní 2leté

dálkové 3leté