SŠ managementu a služeb a ZŠ

Nástavbové studium - neotevíráme

Podmínkou přijetí je absolvovaný 3letý učební obor (=výuční list). Podle vzdělávacího programu je předepsán jeden cizí jazyk (anglický), ze kterého studenti skládají zkoušku ve společné (státní) části maturitní zkoušky. Učební plán, rozsah a obsah denního a dálkového studia je shodný.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo vysokých školách.

denní 2leté

 • 64-41-L/51 Podnikání – Vlasová kosmetika
 • 64-41-L/51 Podnikání – Gastronomie
 • 64-41-L/51 Podnikání (bez zaměření)
 • jeden den v týdnu (6 hodin) vykonávají studenti průběžnou praxi

dálkové 3leté

 • 64-41-L/51 Podnikání (bez zaměření)
 • v závěru každého pololetí konají studenti zkoušky ze všech předmětů
 • výuka probíhá formou konzultací a zkoušek
 • zkoušky jsou na konci každého pololetí (leden, červen)
 • konzultace se konají jednou za 2 týdny, zpravidla sudý kalendářní týden:
  • pátek 16:00 – 20:10 (5 vyučovacích hodin)
  • sobota 9:00 – 16:15 (8 vyučovacích hodin)

gdpr   prohlášení o přístupnosti