SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro uchazeče – základní informace

Přihlášky na obor Grafický design je nutno podat do 30. 11., na ostatní obory do 1. 3. Přihlášky – např. viz odkaz „formuláře přihlášek”. Termíny DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou v AKTUALITÁCH.

Další kolo přijímacího řízení: pro některé obory můžeme ještě nabídnout volná místa.

 • Zájemci, neváhejte kontaktovat školu.

DOD

 • Individuální DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (iDOD): kdykoliv na základě domluvy, můžete též navštívit i výuku.
 • iDOD platí i pro návštěvu salonu (734 319 554).

Termíny 1. kola přijímacího řízení:

GRAFICKÝ DESIGN: Talentové zkoušky 8. 1. a 10. 1. 2019.

Přijímací zkoušky (písemné testy) se nekonají.

Ostatní MATURITNÍ OBORY: Jednotné zkoušky (testy) 12. 4. a 15. 4.

Naši aranžéři a výtvarníci dbají na výzdobu:

Plán naplněnosti tříd dle oborů v I. ročnících
školního roku 2019/2020

V souladu s ustanovením § 64 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ustanovením § 3 odst. 2) vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách stanovuje ředitelka školy níže uvedený plán nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání:

Název oboru Kód Počet žáků
Management cestovního ruchu 65-42-M/02 30
Management obchodu 63-41-M/01 15
Management sportu 63-41-M/01 30
Projektový management 63-41-M/01 15
Kosmetické služby 69-41-L/01 30
Grafický design 82-41-M/05 15
Aranžér 66-52-H/01 15
Kadeřník 69-51-H/01 30
Kuchař-číšník 65-51-H/01 15
Podnikání 64-41-L/51 20

Povinně volitelné předměty
společné části maturitní zkoušky:

Škola nepřipravuje na maturitní zkoušku z matematiky žáky oborů: Podnikání (nástavbové studium) a Grafický design (hodinová dotace matematiky během studia dle RVP/ŠVP není dostačující pro složení maturitní zkoušky).

Školné a prospěchové prémie

Prémie

 • Škola se zavazuje odměnit žáka mimořádnou prémií, pokud dosáhne celkového prospěchu „prospěl s vyznamenáním”, a to formou sníženého školného v následujícím školním roce o částku uvedenou v tabulce.
  Průměrný prospěchSnížení školnéhoPrémie za 2 pololetí
  do 1,50o 1 200 Kčo 2 400 Kč
  do 1,40o 1 400 Kčo 2 800 Kč
  do 1,30o 1 600 Kčo 3 200 Kč
  do 1,20o 1 800 Kčo 3 600 Kč
  do 1,10o 2 000 Kčo 4 000 Kč
 • Jestliže žák dosáhne u maturitní zkoušky celkového hodnocení „prospěl s vyznamenáním”, bude mu vyplacena jednorázová prémie ve výši 1 000 Kč.

Splátkový kalendář školného (platný od šk. roku 2018/19)

Splátka (Kč)1.2.3.Celkem
Termín10. 6.10. 9.10. 12.
Maturitní obory 7 0007 0005 00019 000
Nástavbové studium – denní 7 0007 0005 00019 000
Nástavbové studium – dálkové 7 0007 000- - -14 000
Kuchař–číšník 6 0003 000- - -3 000–9 000
Aranžér 6 0006 0005 00017 000
Kadeřník 6 0006 0005 00017 000