SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro uchazeče – základní informace

Přihlášky na obor Grafický design je nutno podat do 30. 11., na ostatní obory do 1. 3. Přihlášky – např. viz odkaz „formuláře přihlášek”. Termíny DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou v AKTUALITÁCH.

Další kolo přijímacího řízení

DOD

Termíny 1. kola přijímacího řízení:

GRAFICKÝ DESIGN: Talentové zkoušky 8. 1. a 10. 1. 2019.

Přijímací zkoušky (písemné testy) se nekonají.

Ostatní MATURITNÍ OBORY: Jednotné zkoušky (testy) 12. 4. a 15. 4.

Naši aranžéři a výtvarníci dbají na výzdobu:

Plán naplněnosti tříd dle oborů v I. ročnících
školního roku 2019/2020

V souladu s ustanovením § 64 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ustanovením § 3 odst. 2) vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách stanovuje ředitelka školy níže uvedený plán nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání:

Název oboru Kód Počet žáků
Management cestovního ruchu 65-42-M/02 30
Management obchodu 63-41-M/01 15
Management sportu 63-41-M/01 30
Projektový management 63-41-M/01 15
Kosmetické služby 69-41-L/01 30
Grafický design 82-41-M/05 15
Aranžér 66-52-H/01 15
Kadeřník 69-51-H/01 30
Kuchař-číšník 65-51-H/01 15
Podnikání 64-41-L/51 20

Povinně volitelné předměty
společné části maturitní zkoušky:

Škola nepřipravuje na maturitní zkoušku z matematiky žáky oborů: Podnikání (nástavbové studium) a Grafický design (hodinová dotace matematiky během studia dle RVP/ŠVP není dostačující pro složení maturitní zkoušky).

Školné a prospěchové prémie

Prémie

Splátkový kalendář školného (platný od šk. roku 2018/19)

Splátka (Kč)1.2.3.Celkem
Termín10. 6.10. 9.10. 12.
Maturitní obory 7 0007 0005 00019 000
Nástavbové studium – denní 7 0007 0005 00019 000
Nástavbové studium – dálkové 7 0007 000- - -14 000
Kuchař–číšník 6 0003 000- - -3 000–9 000
Aranžér 6 0006 0005 00017 000
Kadeřník 6 0006 0005 00017 000