SŠ managementu a služeb a ZŠ

Grafický design

Ukázky prací žáků

Figurální kreslení

Praktická cvičení

Výtvarná příprava