SŠ managementu a služeb

Pro uchazeče – základní informace

 • iDOD platí i pro návštěvu salonu (734 319 554).
 • Přihlášky ke studiu oboru Grafický design je nutno podat do 30. 11.
 • Přihlášky – např. viz odkaz „formuláře přihlášek”.
 • Termíny DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou v AKTUALITÁCH.
 • Termíny 1. kola přijímacího řízení pro šk. r. 2022/2023:

  GRAFICKÝ DESIGN: Talentové zkoušky 11. 1. a 13. 1. 2022.

  • Přijímací zkoušky (písemné testy) se nekonají.

  Ostatní MATURITNÍ OBORY: JPZ (testy z M a ČJ) 12. a 13. 4.

  Naši aranžéři a výtvarníci dbají na výzdobu:

  Plán naplněnosti tříd dle oborů v I. ročnících
  školního roku 2022/2023

  V souladu s ustanovením § 64 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ustanovením § 3 odst. 2) vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách stanovuje ředitelka školy níže uvedený plán nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání:

  Název oboru Kód Počet žáků
  Management cestovního ruchu 65-42-M/02 30
  Management obchodu 63-41-M/01 30
  Management sportu 63-41-M/01 30
  Kosmetické služby 69-41-L/01 30
  Grafický design 82-41-M/05 24
  Aranžér 66-52-H/01 15
  Kadeřník 69-51-H/01 30

  Povinně volitelné předměty
  společné části maturitní zkoušky:

  Škola nepřipravuje na maturitní zkoušku z matematiky žáky oboru Grafický design (hodinová dotace matematiky během studia dle RVP/ŠVP není dostačující pro složení maturitní zkoušky).

  Školné a prospěchové prémie

  Prémie

  • Škola se zavazuje odměnit žáka mimořádnou prémií, pokud dosáhne celkového prospěchu „prospěl s vyznamenáním”, a to formou sníženého školného v následujícím školním roce o částku uvedenou v tabulce.
   Průměrný prospěchSnížení školnéhoPrémie za 2 pololetí
   do 1,50o 1 200 Kčo 2 400 Kč
   do 1,40o 1 400 Kčo 2 800 Kč
   do 1,30o 1 600 Kčo 3 200 Kč
   do 1,20o 1 800 Kčo 3 600 Kč
   do 1,10o 2 000 Kčo 4 000 Kč
  • Jestliže žák dosáhne u maturitní zkoušky celkového hodnocení „prospěl s vyznamenáním”, bude mu vyplacena jednorázová prémie ve výši 1 000 Kč.

  Splátkový kalendář školného (platný od šk. roku 2021/22)

  Splátka (Kč)1.2.Celkem
  Termín10. 6.10. 9.
  Maturitní obory 10 00011 00021 000
  Aranžér 10 0008 00018 000
  Kadeřník 10 0008 00018 000

  U dříve uzavřených smluv se školné ani termíny nemění!


  gdpr   prohlášení o přístupnosti