SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro uchazeče – vyhodnocení

Vyhlášení výsledků příjímacího řízení

Přehled bude zveřejněn po skončení příslušné etapy příjímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 64 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ustanovením § 4 odst. 1, písm. a,b) novelizované vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ředitelka školy níže vyhlásí výsledky přijímacího řízení.

Seznam přijatých žáků jednotlivých oborů je pod kódy (registračními čísly), která jsou uvedena mj. na pozvánce: ZDE