SŠ managementu a služeb

Kosmetické služby

RVP Kosmetické služby

ŠVP Kosmetika – vizážistika

Obor je zaměřen na přípravu absolventů pro práci v kosmetických salonech a kosmetických firmách. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo vysokých školách.

Mezi hlavní odborné předměty patří kosmetika a zdravověda. Pro tento obor je povinný jeden cizí jazyk (anglický) a základy dalšího cizího jazyka (dle zájmu německý, ruský, španělský).

Velký důraz klademe na praxi, která probíhá v moderně zařízeném salonu v Praze 4, žáci vyšších ročníků mohou vykonávat odborný výcvik i v některém dalším salonu. Žáci se seznamují s novými trendy v kosmetice, nehtovém designu apod. Žáci získávají praktické zkušenosti a dovednosti a nezbytné návyky pro styk s klienty pod odborným vedením.

Salon je vybaven různou přístrojovou technikou – vakupres, laser, solárium, lymfodrenáže aj.


gdpr   prohlášení o přístupnosti