SŠ managementu a služeb

Grafický design

  • Zaměřením výuky dosahujeme úspěchů žáků ve výtvarných soutěžích, v přijetí na vyšší odborné školy a vysoké školy.
  • Výuka odborných předmětů probíhá v malých skupinách pod vedením erudovaných odborníků.
  • Při výuce počítačové grafiky žáci pracují se speciálním SW pro grafický design.
  • Žáci tohoto oboru studují povinně jen jeden cizí jazyk (anglický).
  • Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby, propagační grafiky, výstavní tvorby a designu propagačních předmětů.
  • Absolventi jsou připraveni k zahájení vlastní podnikatelské činnosti.
  • Pro následující školní rok jsou žákům přijímací zkoušky (testy) prominuty, konají ovšem talentové ukoušky.

Ukázky prací žáků

Návrhová a realizační tvorba

Figurální kreslení

Praktická cvičení

Výtvarná příprava


gdpr   prohlášení o přístupnosti