SŠ managementu a služeb

Pro uchazeče – základní informace

ŽÁDOST O PŘESTUP

PROJEKT

Naši aranžéři a výtvarníci dbají na výzdobu:

Plán naplněnosti tříd dle oborů v I. ročnících
školního roku 2024/2025

V souladu s ustanovením § 64 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ustanovením § 3 odst. 2) vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách stanovuje ředitelka školy níže uvedený plán nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání:

Název oboru Kód Počet žáků
Management cestovního ruchu 63-41-M/01 28
Management obchodu 63-41-M/01 28
Management sportu 63-41-M/01 22
Kosmetické služby 69-41-L/01 28
Grafický design 82-41-M/05 24
Kadeřník 69-51-H/01 28

Povinně volitelné předměty maturitní zkoušky:

Škola nepřipravuje na maturitní zkoušku z matematiky žáky oboru Grafický design (hodinová dotace matematiky během studia dle RVP/ŠVP není dostačující pro složení maturitní zkoušky).

Školné a prospěchové prémie

Prémie

 • Škola odmění žáka mimořádnou prémií, pokud dosáhne celkového prospěchu „prospěl s vyznamenáním”, výše prémie je v tabulce.
  Průměrný prospěchSnížení školnéhoPrémie za obě pololetí šk. roku
  do 1,50o 1 200 Kčo 2 400 Kč
  do 1,40o 1 400 Kčo 2 800 Kč
  do 1,30o 1 600 Kčo 3 200 Kč
  do 1,20o 1 800 Kčo 3 600 Kč
  do 1,10o 2 000 Kčo 4 000 Kč
 • Jestliže žák dosáhne u maturitní zkoušky celkového hodnocení „prospěl s vyznamenáním”, bude mu vyplacena jednorázová prémie ve výši 1 000 Kč.

Splátkový kalendář školného (platný od šk. roku 2024/25)
U dříve uzavřených smluv se původní školné nemění!

Splátka (Kč)1.2.Celkem
Termín10. 6.10. 9.
Maturitní obory 11 00011 00022 000
Aranžér 10 00010 00020 000
Kadeřník 10 00010 00020 000

gdpr   prohlášení o přístupnosti