SŠ managementu a služeb

Pro uchazeče – vyhodnocení

Vyhlášení výsledků příjímacího řízení

Přehled bude zveřejněn po skončení příslušné etapy příjímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 64 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ustanovením § 4 odst. 1, písm. a,b) novelizované vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ředitelka školy níže vyhlásí výsledky přijímacího řízení.


gdpr   prohlášení o přístupnosti