SŠ managementu a služeb

Kritéria přijímacího řízení 2024:

GRAFICKÝ DESIGN: Talentové zkoušky 9. 1. a 11. 1. 2024.

  • Kritéria pro všechny obory jsou ZDE
  • Plán naplněnosti po oborech: viz základní informace.

Přihlášky viz www.cermat.cz nebo www.msmt.cz

  • web MŠMT:

    Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

  • Přihláška: zde

Další podmínky:

  • lékařské potvrzení pro obory: Kadeřník, Kosmetička, Management sportu
  • úspěšné absolvování ZŠ, kontrola začátkem školního roku při nástupu do školy
  • uzavření smlouvy se soukromou školou

gdpr   prohlášení o přístupnosti