SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro studenty

Některé informace jsou umístěny v AKTUALITÁCH.

Maturity

všechny potřebné informace jsou k nalezení na: www.novamaturita.cz

další informace, školský zákon a vyhlášku najdete na: www.msmt.cz

 • Témata pro ústní zkoušku z profilových předmětů a cizího jazyka:

  třída L4.A, Kosmetické služby

  třída M4.A, Management cestovního ruchu

  třída M4.A, Management obchodu

  třída M4.A, Management sportu

  třída N2.A, Podnikání