SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro studenty

Některé informace jsou umístěny v AKTUALITÁCH.

Maturity

všechny potřebné informace jsou k nalezení na: www.novamaturita.cz

další informace, školský zákon a vyhlášku najdete na: www.msmt.cz

 • vlastní seznam literárních děl odevzdá žák do 31. 3.:
  Formulář (dokument ve formátu *.doc)
 • Seznam literatury pro ústní zkoušku 2017 z ČJL (dokument ve formátu PDF)
 • Rozhodnutí ředitelky školy o zkouškách profilové části maturit 2017 (dokument ve formátu PDF)
 • Rozhodnutí ředitelky školy o zkouškách profilové části maturit 2018 (dokument ve formátu PDF)
 • Témata pro ústní zkoušku z profilových předmětů a cizího jazyka:

  třída G4.A, Grafický design

  třída L4.A, Kosmetické služby

  třída M4.A, Management cestovního ruchu

  třída M4.A, Management obchodu

  třída M4.A, Management sportu

  třída N2.A, Podnikání

  třída D3.A, Podnikání