SŠ managementu a služeb a ZŠ

Pro studenty

Některé informace jsou umístěny v AKTUALITÁCH.

Maturity

všechny potřebné informace jsou k nalezení na: www.novamaturita.cz

další informace, školský zákon a vyhlášku najdete na: www.msmt.cz

 • MATURITY 2018 PODZIM:
  • přihlášky do 25. 6. (ev. i akualizovaný seznam četby)
  • didaktické testy a písemné práce: od 3. do 7. 9.
  • praktické zkoušky: 13. 9. dle rozpisu
  • ústní zkoušky: 17.–20. 9. dle rozpisu
 • MATURITY 2019 JARO:

  Témata pro ústní zkoušku z profilových předmětů a cizího jazyka (rok 2018):

  třída L4.A, Kosmetické služby

  třída M4.A, Management cestovního ruchu

  třída M4.A, Management obchodu

  třída M4.A, Management sportu

  třída N2.A, Podnikání