SŠ managementu a služeb a ZŠ

Základní škola

Pyramida poznání

Tato představa je pro nás východiskem pro práci s dětmi od útlého věku. Taková pyramida dává základ pro poznávání světa i sebe sama, pro vědění a postupné rozvíjení dovedností, ale také pro chování, rozvoj vztahů i citů. Trvalým úkolem je budování kladného vztahu ke vzdělávání, podporování touhy po informacích.

Školní vzdělávací program musí respektovat a respektuje příslušnou věkovou skupinu s důrazem na individuální přístup k žákům a rozvoje kolektivních vztahů. Aniž bychom snižovali význam a přínos každého vyučovacího předmětu, velkou pozornost věnujeme výuce jazyka mateřského, cizích jazyků, matematice a sportu. Jedním z cílů výuky na prvním stupni základní školy je zvládnutí učiva v plném rozsahu, kvalitní příprava žáků pro druhý stupeň a mj. i příprava nadaných žáků na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.

Tato stránka je ve výstavbě!

Postupně zveřejníme veškeré potřebné informace pro školní rok 2016/17:
Dny otevřených dveří, termíny přijímání do 1. ročníku, otevírání vyšších ročníků (tříd), jejich zaměření atd.